logo

Privacybeleid

TyrTex B.V. houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De bij de bestelling ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst en de financiële administratie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
TyrTex B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een
 • advertentienetwerk)
 • IP-adres

Internetbrowser en apparaat type
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tyrtex.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we je gegevens gebruiken
TyrTex B.V. verwerkt persoonsgegevens van consumenten voor het afhandelen van de betaling (voor zover
van toepassing), om aan de wasserettes/stomerijen de bezorggegevens van consumenten te kunnen verstrekken, en om
in het geval bestellingen niet opgehaald/bezorgd mochten worden eventueel aan de consument de betaling te retourneren.
Bij het aanmaken van een account gebruiken we daarnaast de door jou opgegeven gegevens. Ook analyseert www.tyrtex.nl jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden
van je vraag of oplossen van je klacht. Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen deze gegevensgebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. Soms vragen wij een andere partij om dit voor ons te doen.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo
nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot hello@tyrtex.nl en www.tyrtex.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. www.tyrtex.nl selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Hoe lang we gegevens bewaren
www.tyrtex.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na je bestelling bewaard, tenzij www.tyrtex.nl op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Delen met anderen
www.tyrtex.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. www.tyrtex.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
www.tyrtex.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tyrtex.nl

Bespaar vandaag nog op uw waskosten!